دوره های آموزش آرایش و زیبایی

دوره لیزر موهای زائد
دوره آموزش میکرونیدلینگ
دوره آموزش اپیلاسیون
دوره اکستنشن مژه - مدرک اکستنشن مژه
دوره اکستنشن مو - مدرک اکستنشن مو
دوره براشینگ مو - مدرک براشینگ مو
دوره تاتو و آرایش دائم - مدرک تاتو
دوره طراحی ناخن - مدرک طراحی ناخن
دوره آموزش بافت مو - مدرک بافت مو