دوره مهندسی نرم افزار - مدرک مهندسی نرم افزار

دوره مهندسی نرم افزار

دوره مهندسی نرم افزار دوره مهندسی نرم افزار همراه با مدرک بین المللی پایان دوره طبق تعریف علمی، مهندسی نرم افزار “فرایند تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر و طراحی، ساخت و آزمایش برنامه های کاربردی نهایی است، به شکلی که این برنامه ها نیازهای کاربر را ا…
دوره معماری داخلی - مدرک معماری داخلی

دوره معماری داخلی

دوره معماری داخلی دوره معماری داخلی همراه با مدرک بین المللی پایان دوره معماری داخلی به طراحی فضای داخلی گفته می‌شود که توسط مرزهای ساختمانی (دیوارها و …) به وجود آمده‌ است، همچنین شامل طرح و پلان اولیه نیز و یا طرح مجدد برای تغییر طرح اصلی…
دوره برق ساختمان - مدرک برق ساختمان

دوره برق ساختمان

دوره برق ساختمان دوره برق ساختمان همراه با مدرک بین المللی پایان دوره انرژي برق يکي از انواع انرژي است که پس از کشف آن ابدعات و اختراعات بسياري بر مبناي به کارگيري آن به دنيا معرفي شدند تا جايي که امروزه تصور زندگي بدون استفاده از انرژي برق براي…
دوره مکانیک خودرو - مدرک مکانیک خودرو

دوره مکانیک خودرو

دوره مکانیک خودرو دوره مکانیک خودرو همراه با مدرک بین المللی پایان دوره آموزش مکانیک خودرو بدلیل بازار کار خوبش از دوره های محبوب و پرطرفدار در بین هنرجویان است. این روزها مکانیک خودرو بازار کارش از روزهای قبل داغ تر شده و روز به روز هم ب…
دوره برق خودرو - مدرک برق خودرو

دوره برق خودرو

دوره برق خودرو دوره برق خودرو همراه با مدرک بین المللی پایان دوره امروزه خودرو نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد و به هیچ عنوان قابل حذف نیست. یکی از بخش های اصلی سیستم خودرو، باطری و برق خودرو می‌باشد، که در صورت وجود مشکل در خودرو دچار مشکلا…