نوشته‌ها

دفاع شخصی

دفاع شخصی

دفاع شخصی دوره دفاع شخصی همراه با مدرک بین المللی پایان دوره دفاع شخصی دفاع شخصی از دوره های آموزشی محبوب در میان سایر دوره ها به شمار می‌رود. آشنایی با تاریخچه دفاع شخصی و فلسفه آموزش دفاع شخصی: دفاع شخصی از نظر اجتماعی و حقوقی یك امر ل…
دوره مربیگری کشتی

دوره مربیگری کشتی

دوره مربیگری کشتی دوره مربیگری کشتی با مدرک بین المللی همراه با مدرک بین المللی پایان دوره مربیگری کشتی به دلیل جایگاه ورزش کشتی به‌عنوان ورزش اول کشور در بین سایر رشته‌های ورزشی، تمرینات و مسابقات این رشته ورزشی به‌طور قابل توجهی توسط ورزشکاران و علا…