دوره مهندسی نرم افزار - مدرک مهندسی نرم افزار

دوره مهندسی نرم افزار

دوره مهندسی نرم افزار

همراه با مدرک بین المللی پایان دوره

طبق تعریف علمی، مهندسی نرم افزار “فرایند تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر و طراحی، ساخت و آزمایش برنامه های کاربردی نهایی است، به شکلی که این برنامه ها نیازهای کاربر را از طریق استفاده از زبان های برنامه نویسی نرم افزار برآورده کنند”.

به زبان ساده تر، مهندس نرم افزار کسی است که:

برنامه های نرم افزاری را طراحی، ساخت و آزمایش می کند.

الزامات کاربر را درک و مشکلات را با استفاده از کدگذاری یا فناوری حل می کند.

از زبان های برنامه نویسی برای تبدیل دستورالعمل ها به چیزی که در کامپیوتر قابل فهم و درک باشد استفاده می کند.

چیزی را از ابتدا کدگذاری می‌کند، با تیمی از توسعه دهندگان نرم افزار همکاری می کند و یا اینکه کدهای موجود را بهبود می بخشد و یا آنها را اشکال زدایی می کند.

دوره مهندسی نرم افزار - مدرک مهندسی نرم افزار

برای مهندسی نرم افزار تعارف متفاوتی ارائه شده است، IEEE مهندسی نرم افزار را اینگونه شرح می دهد: کاربرد یک روش سیستماتیک، علمی و کمیت پذیر در بسط، راه اندازی و نگهداری نرم افزار، یعنی استفاده از مهندسی نرم افزار.

با سایر افراد فعال در حرفه های دیگر مثل طراحان UX، طراحان گرافیک، مدیران محصول یا نویسندگان فنی همکاری می‌کند.

دوره مهندسی نرم افزار - مدرک مهندسی نرم افزار

فرایند مهندسی نرم افزار (دوره مهندسی نرم افزار)

چارچوب فرایند با تعیین تعداد کوچکی از فعالیت های چارچوبی که برای کلیه پروژه های نرم افزاری قابل استفاده باشند، صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آنها، شالوده ای برای یک فرایند مهندسی نرم افزار کامل پی ریزی می کند. یک چارچوب فرایند کلی برای مهندسی نرم افزار شامل پنج فعالیت می شود.

ارتباطات (Communication): پیش از اینکه هرگونه کار فنی آغاز شود، برقراری ارتباط و همکاری با مشتری بسیار مهم است. هدف، درک اهداف طرف های ذی نفع برای پروژه و جمع آوری خواسته هایی است که می توانند ویژگی ها و قابلیت های عملیاتی نرم افزار را تعیین کنند.

برنامه ریزی (Planning): یک پروژه نرم افزاری، سفری پیچیده است و فعالیت برنامه ریزی، نقشه ای ایجاد می کند که به راهنمایی تیم در انجام این سفر کمک می کند. این نقشه با توصیف وظایف فنی که قرار است اجرا شوند، خطرات احتمالی، منابعی که مورد نیاز خواهند بود، محصولات کاری ای که باید تولید شوند و زمانبندی کاری، مهندسی نرم افزار را مشخص می کند.

مدل سازی (Modeling): یک معمار، هر روز با مدل ها کار می‌کند، اِتودی می‌زند تا تصویر بزرگ را درک کند، اینکه از نظر معماری چه ظاهری دارد، بخش های سازنده اش چگونه با هم جور در خواهند آمد، و بسیاری خصوصیات دیگر. مهندسی نرم افزار با ایجاد مدل هایی جهت درک بهتر خواسته ها و طراحی که به این خواسته ها برسد، همین کار را می‌کند.

ساخت (Construction): این فعالیت، تولید کدها و آزمون لازم برای آشکار کردن خطاهای موجود در کدها را با هم تلفیق می کند.

استقرار (Deployment): نرم افزار به مشتری تحویل داده می شود تا محصول تحویل داده شده را ارزیابی کرده و بر اساس این ارزیابی، بازخوردی ارائه دهد.

دوره مهندسی نرم افزار - مدرک مهندسی نرم افزار

برای بسیاری از پروژه های نرم افزاری، فعالیت های چارچوبی به موازات پیشرفت پروژه به صورت تکراری به کار برده می‌شوند. در هر دور از تکرار پروژه، یک نسخه از نرم افزار ایجاد می‌شود که زیر مجموعه‌ای از قابلیت‌های عملیاتی و ویژگی های نرم افزار کامل را در اختیار افراد ذی نفع قرار می دهد. با تولید هر نمو، نرم افزار کامل و کامل تر می شود.

فعالیت‌های چارچوبی فرایند مهندسی نرم افزار توسط تعدادی از فعالیت‌های چتری تکمیل می شوند که عبارتند از:

کنترل و پیگیری پروژه های نرم افزاری: به تیم نرم افزاری امکان می دهد تا پیشرفت را در مقایسه با نقشه پروژه بسنجد و هر گونه کنش لازم را برای حفظ زمان بندی به عمل آورد.

مدیریت ریسک: خطراتی را ارزیابی می‌کند که ممکن است بر نتیجه پروژه یا کیفیت محصول تاثیر بگذارند.

تضمین کیفیت نرم افزار: فعالیت های لازم برای حصول اطمینان از کیفیت نرم افزار را معین می کند.

بازبینی فنی: محصولات کاری مهندسی نرم افزار را در تلاش برای آشکار کردن خطاها قبل از انتشار آنها در فعالیت بعدی و برطرف کردن آنها ارزیابی می کند.

اندازه گیری: موازینی از فرایند، پروژه و محصول را تعریف می کند که نیازهای طرف های ذی نفع را برطرف می سازند.

مدیریت پیکربندی نرم افزار: اثرات تغییرات را در سراسر فرایند نرم افزار مدیریت می کند.

مدیریت قابلیت استفاده مجدد: ملاک های مربوط به استفاده مجدد (از جمله قطعات نرم افزاری) را تعریف می کند و سازوکارهایی برای دستیابی به قطعات قابل استفاده مجدد برقرار می سازد.

تهیه و تولید محصول کاری: شامل فعالیت های لازم برای ایجاد محصولات کاری از قبیل مدل ها، مستندات، وقایع نگارها(کارنامه ها)، فرم ها و فهرست ها می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرایند مهندسی نرم افزار یک دستورالعمل نهایی و غیر قابل تغییر نیست که تیم نرم افزاری باید با تعصب از آن پیروی کند بلکه باید سریع الانتقال و انطباق پذیر باشد (برای مساله، برای پروژه، برای تیم و برای فرهنگ سازمانی).

بنابر این فرایندی که برای یک پروژه پذیرفته می‌شود، ممکن است با فرایند پذیرفته شده برای پروژه های دیگر تفاوتی چشمگیر داشته باشد. در مقالات بعدی مدل های مختلف فرایندها را شرح خواهیم داد.

مهندسی نرم افزار در عمل (دوره مهندسی نرم افزار)

جورج پولیا در یک کتاب کلاسیک با عنوان (چگونگی حل مساله) که قبل از وجود کامپیوترهای مدرن نوشته شده است، جوهر حل مساله و در نتیجه (جوهر عمل) در مهندسی نرم افزار را چنین مطرح می کند:

 • شناخت مساله (برقراری ارتباط و تحلیل)
 • طرح ریزی برای یک حل (مدل سازی و طراحی نرم افزار)
 • اجرای برنامه ریزی (ایجاد کد)
 • بررسی نتیجه برای صحت (آزمایش و تضمیین کیفیت)

اصول کلی مهندسی نرم افزار

دیوید هوکر هفت اصل را مطرح نموده است که توجه به آنها در مهندسی نرم افزار بسیار ضروری به نظر می رسد:

اصل یکم) دلیل وجود سیستم: هر سیستم به یک وجود نیاز دارد: این که برای کاربرانش ارزش فراهم سازد. همه تصمیم گیری ها باید با مد نظر داشتن این نکته انجام شود.

اصل دوم) ساده نگه داشتن: همه طراحی ها باید تا حد امکان ساده باشند. این باعث می شود که یک سیستم قابل فهم تر با قابلیت نگهداری بالاتر را داشته باشید.

اصل سوم) حفظ چشم انداز: برای موفقیت یک پروژه نرم افزاری، چشم اندازی روشن، ضروری است و بدون آن پروژه تقریبا همواره به جایی می رسد که دو یا چند ایده بر آن حاکم خواهد شد. یک سیستم بدون یکپارچگی مفهومی، به مجموعه ی ناجوری از طراحی های ناسازگار تبدیل می شود که به یکدیگر وصله-پینه شده اند. مسامحه در مورد خصوص چشم انداز معماری یک سیستم نرم افزاری باعث تضعیف سیستمی با طراحی خوب و سرانجام از کار افتادن آن می شود.

اصل چهارم) آنچه که شما تولید می کنید، دیگران مصرف می کنند: همواره تعیین مشخصات، طراحی و پیاده سازی را طوری انجام دهید که دیگران نیز قادر به درک کار شما باشند.

اصل پنجم) آینده نگری: سیستمی با طول عمر بالا از ارزش بیشتری برخوردار است. سیستم ها باید آمادگی انطباق بر تغییرات را داشته باشند. سیستم هایی که این ویژگی ها را با موفقیت ارائه می دهند، از ابتدا با این ویژگی ها طراحی می شوند.

اصل ششم) برنامه ریزی پیشاپیش برای استفاده مجدد: استفاده مجدد باعث صرفه جویی در زمان و کار می شود. استفاده مجدد از کد ها و طراحی ها به عنوان مزیت اصلی فن آوری های شیئ گرا مطرح شده است ولی این امکان در برنامه نویسی شیئ گرا نیازمند برنامه ریزی قبلی است.

اصل هفتم) نفکر: این آخرین اصل احتمالاً بیش از بقیه مورد بی مهری قرار می گیرد. تعقل و تفکر کامل و روشن قبل از اقدام به عمل، همواره نتایج بهتری به بار می آورد. با تفکر روشن درباره سیستم، ارزش آن بالا می رود. به کارگیری شش اصل نخست نیاز به تفکر عمیق دارد و در این صورت، فایده بسیاری از آن عاید خواهد شد.

دوره مهندسی نرم افزار - مدرک مهندسی نرم افزار

در آکادمی sic می‌توانید زیر نظر بهترین مدرسان و مربیان بین المللی آموزش ببینید و در پایان، گواهینامه و مدرک بین المللی مهندسی نرم افزار را دریافت کنید.

آکادمی اس آی سی دوره های خود را تحت استانداردهای بین المللی برگزار کرده و تمامی استاندارد ها و سرفصل های تعیین شده بین المللی را اجرا می‌کند. هنرجویان پس از اتمام دوره می‌توانند در آزمون دوره شرکت کرده و مدرک مربوطه را دریافت کنند. این مدرک دارای ارزش بین المللی می‌باشد.

گروه آموزشی:

فنی و مهندسی

جهت مشاهده سایر دوره های گروه به قسمت فنی و مهندسی مراجعه کنید.

مدت دوره مهندسی نرم افزار:

معادل 40 ساعت (8 سرفصل) به صورت جزوه آموزشی

پیش نیاز دوره مهندسی نرم افزار (مدرک مهندسی نرم افزار):

بدون پیش نیاز

این دوره (دوره مهندسی نرم افزار) بدون پیش نیاز است.

دوره مهندسی نرم افزار به شیوه ای طراحی شده است. که همه افراد حتی بدون داشتن کمترین اطلاعات در این خصوص امکان شرکت در این دوره را دارند.

از آن جایی که دوره مهندسی نرم افزار مباحث را از صفر تا صد به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد. حتی افرادی که هیچ پیش زمینه ای ندارند نیز می توانند در این دوره شرکت کرده و در پایان به یک مهندس معمار حرفه ای تبدیل شوند. بنابر این اگر تازه با این رشته آشنا شده‌اید و به آن علاقه پیدا کرده‌اید. می‌توانید، با خیالی آسوده و بدون هیچ نگرانی در این دوره ثبت نام نمایید.

در دوره مهندسی نرم افزار آکادمی اس آی سی سعی شده است که تمام مطالب و مهارت‌های مورد نیاز هنرجو را پیش بینی نموده و مطالب آموزشی را از پایه به شرکت کنندگان منتقل نماید.

ممکن است بسیاری از شرکت کنندگان این دوره دانش یا تجربه کاری قبلی در این زمینه نداشته باشند، که جای نگرانی نیست و می‌توانند با شرکت در دوره مهندسی نرم افزار توانایی های مورد نیاز خود را کسب نمایند.

سرفصل های دوره مهندسی نرم افزار:

 1. نرم افزار و مهندسی نرم افزار
 2. مدل های فرایند
 3. توسعه چابک
 4. اصول راهنما در مهندسی نرم افزار
 5. شناخت خواسته ها
 6. مدل سازی خواسته ها (سناریوها)
 7. مدل سازی خواسته ها (جریان، رفتار)
 8. مفاهیم طراحی

مدرک دوره مهندسی نرم افزار:

هنرجو پس از گذراندن دوره مهندسی نرم افزار موفق به دریافت گواهینامه s.i.c آلمان با استعلام بین المللی (ریجستر کد) می‌شود. همچنین افرادی که مهارت کافی در زمینه نرم افزار دارند و نیازی به دوره مهندسی نرم افزار در خود احساس نمی‌کنند، می‌توانند تنها با شرکت در آزمون و یا ارسال رزومه کاری خود نسبت به گرفتن مدرک بین المللی مهندسی نرم افزار اقدام کنند.

لازم به ذکر است در شهرهایی از ایران که نمایندگی یا اساتید فعالی در حال همکاری با آکادمی اس آی سی هستند شما می‌توانید تماس گرفته و با مراجعه به نماینده آکادمی اقدام به اخذ مدرک خود نمایید.

مدرک مهندسی نرم افزار – دوره مهندسی نرم افزار – دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزشی مهندسی نرم افزار –

از آن جایی که دوره مهندسی نرم افزار مباحث را از صفر تا صد به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد. حتی افرادی که هیچ پیش زمینه ای ندارند نیز می توانند در این دوره شرکت کرده و در پایان به یک مهندس معمار حرفه ای تبدیل شوند. بنابر این اگر تازه با این رشته آشنا شده‌اید و به آن علاقه پیدا کرده‌اید. می‌توانید، با خیالی آسوده و بدون هیچ نگرانی در این دوره ثبت نام نمایید.

مدرک مهندسی نرم افزار – دوره مهندسی نرم افزار – دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزشی مهندسی نرم افزار –

از آن جایی که دوره مهندسی نرم افزار مباحث را از صفر تا صد به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد. حتی افرادی که هیچ پیش زمینه ای ندارند نیز می توانند در این دوره شرکت کرده و در پایان به یک مهندس معمار حرفه ای تبدیل شوند. بنابر این اگر تازه با این رشته آشنا شده‌اید و به آن علاقه پیدا کرده‌اید. می‌توانید، با خیالی آسوده و بدون هیچ نگرانی در این دوره ثبت نام نمایید.

مدرک مهندسی نرم افزار – دوره مهندسی نرم افزار – دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزشی مهندسی نرم افزار –

مدرک مهندسی نرم افزار – دوره مهندسی نرم افزار – دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزش مهندسی نرم افزار – مدرک دوره آموزشی مهندسی نرم افزار –

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 14 =